Altlaadimise kompleks

Hanketeade
Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Portlif Grupp OÜ välja alljärgneva hanke:

  • Tsisternide altlaadimise kompleks (pakkumuse esitamise tähtaeg 11.03.2022 15.00 GMT +2, tööd peavad olema vastu võetud hiljemalt 7 kuud hankelepingu sõlmimisest).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 246244) https://riigihanked.riik.ee/.

 
Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (projekt number 2014-2020.4.03.20-0600).

Tegemist ei ole  hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse  § 3 üldpõhimõtteid.

 

 

Call for tenders
In association with increasing the capacity and effectiveness of its production Portlif Grupp OÜ hereby announces the following tender:

  • Bottom Loading System (tender offer submitting deadline 11.03.2022 15:00 GMT +2 (Estonian time), the works must be accepted no later than 7 months after signing the tender contract).

For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (reference number 246244) https://riigihanked.riik.ee/.

The project is being supported by the European Regional Development Fund (Project number 2014-2020.4.03.20-0600).

This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of Public Procurement Act § 3.