Portlif Grupp OÜ tutvustus

Keskkonnapoliitika

Portlif Grupp OÜ missiooniks on kaitsta keskkonda, mille saavutamiseks osutame komplekset ohtlike jäätmete transpordi- ja jäätmekäitlusteenust.
Meie tegevus on suunatud kvaliteetse, klientide vajadusi arvestava ja keskkonnasäästliku jäätmekäitlusteenuse pakkumisele ning nõuetele vastava töökeskkonna loomisele.

Selleks töötame välja ja pakume logistiliselt ning tehnoloogiliselt parimaid võimalikke lahendusi, pidades silmas igakülgset looduskeskkonna saastatuse vähendamist. Jäätmekäitluskompleksi rajamisel on arvestatud Eesti Vabariigi seadusandlusega, mis peab tagama jäätmete keskkonnaohutu ladestamise ja käitlemise.

Telefoninumber

+372 33 43 303

E-post

info@portlif.ee

Aadress

Tehase 9, 30324,
Kohtla-Järve,
Estonia

Copyright © 2023 Kõik õigused kaitstud.