Kehtivad hanked

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne

 
Projekt „Portlif Grupp OÜ ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust
 
Projekti lühikokkuvõte:
Investeeringu käigus panustab Portlif Grupp OÜ tooraine efektiivsemale kasutusele ning energia säästule. Tulemuse saavutamiseks koosneb projekt neljast erinevast investeeringust. Investeeringute abil minnakse üle vajadusepõhisele tarbimise, vähendatakse heitmete kogust, võetakse kasutusele keskkonnasõbralikum kütus ning parandatakse protsessi efektiivsust.
 
Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on saavutada vähemalt 1% ressursisäästu paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Ressursisäästuprojekti eesmärgi täitmiseks soetatakse järgnevad seadmed:

  • Autode altlaadimis-süsteemi ning gaasipüüduriga vähendatakse tooraine kadu ning keskkonda paisatavate saasteainete kogust.

  • Segajatega mahutites saadakse separeerimisprotsessiks homogeensem tooraine, mis omakorda kasvatab lõpptoodangu mahtu.

  • Pumbasüsteemide moderniseerimisega võetakse kasutusele efektiivsemad pumbad ning minnakse üle vajaduspõhisele juhtimisele.


 

Projekti maksumus (EUR):
400 000
 
Toetuse summa (EUR):
200 000

 

 

Plakat

Lae alla