Teenused Portlif Grupp OÜ

Ohtlike jäätmete käitlemine

Võtame vastu vanaõli sisaldavaid ohtlikke jäätmeid ettevõtetelt ja eraisikutelt. Lisainfot ohtlike jäätmete vastuvõtu tingimuste kohta arutatakse iga eraldi kliendiga individuaalselt.

Ohtlike jäätmete kogumine ja vedu

Teenuse osutamisel kasutatakse kaasaegset ADR nõuetele vastavat tehnikat ja vaakumautoid.

Ökoloogiliste puhastustööde teostamine

Reostuse likvideerimine, mahutite puhastamine, torustike läbipesemine kõrge rõhu all.

Vedaja

Riigisisesed ja rahvusvahelised ADR-veod tsistern- ja vaakumautodega.

Tehnoloogiliste seadmete tarne ja müük

Pumbad, elektrimootorid ja sulgearmatuur.

Labor

  Akrediteeritud labor (L 276) teeb analüüse: veesisalduse määramine (ISO 3733:1999)

  fraktsiooniline koosseis (EVS-EN ISO 3405:2011), tiheduse määramine (EVS-EN ISO 3675:2006)

  sähvatuse määramine suletud tiiglis (EVS-EN ISO 2719:2016)

  kinemaatiline viskoossus (EVS-EN ISO3104:2000)

  tuhasisalduse määramine (EVS-EN ISO 6245:2003; GOST 1461)

  segunemine (ASTM D4740)

  mahutis oleva koguse määramine ja arvutus (API MPMS chapter 12.1, 7.3, 3.1 A)